‘Meer dan sterven’ is een samenwerking ontstaan tussen Liefdewerk-Zandpapier  en forSenses.

Alie en Jetske hebben jarenlange ervaring in de palliatieve terminale zorg, psychische hulpverlening en rouwverwerking. Daarnaast hebben zij kennis van uitvaartzorg wat veel meerwaarde kan hebben in de laatste levensfase. Veel praktische vragen die in deze periode spelen, kunnen daardoor beantwoord worden. 

‘Meer dan sterven’ biedt psychosociale zorg aan mensen die zich in de terminale fase bevinden zoals ook aan hun naasten. Binnen Stadskanaal en omgeving kunt u, na overleg, in de avonduren gebruik maken van de door hen verzorgde vrijwillige terminale psychosociale zorg. Ook kan er behoefte zijn om te waken, wanneer naasten even willen bijtanken. Deze zorg kan zowel in de thuissituatie als op een zorglokatie gegeven worden.

Ook na het overlijden is er de mogelijkheid voor nazorg.

Kijk voor meer informatie op de website:

www.meerdansterven.nl 

In samenwerking met Al-licht biedt forSenses themadagen ‘Verliesverwerking’.