De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld echter de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in de gegevens zoals weergegeven op deze website. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend.

De prijzen op deze website zijn exclusief btw tenzij anders weergegeven.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op websites waarnaar wordt verwezen vanaf deze website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van (delen van) de inhoud van deze site dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.