Elk mens verlangt naar harmonie en verbinding. Ook mensen met dementie in de latere fasen van de ziekte. Allemaal hebben we individuele aandacht en contact nodig. Klank is een mooi verbindend middel. Mensen met dementie kunnen door klankwerk weer verbinding vinden met zichzelf en de omgeving. Zelfs wanneer de ziekte zich in de latere fase bevindt en het contact maken hierdoor moeilijk is geworden. Het lichaam is steeds belangrijker geworden als communicatiemiddel en bron van informatie. Trilling, geluid en beweging zijn vertrouwde ervaringen en zullen tot het laatste te ervaren zijn. Met klank komen we tegemoet aan behoeftes en verlangens als: aanwezigheid, betrokkenheid, affectie, begrepen worden, troost, zingeving, aanraking, geborgenheid en veiligheid. De klanken kunnen contact uitlokken, ontmoeting en samenzijn mogelijk maken, ‘een deurtje openen’ dat voorgoed gesloten leek. Klankbeleving is verrijkend en verhoogt de kwaliteit van leven. Met behulp van onder andere klankschalen creëren we persoons- en belevingsgerichte momenten. Ontmoeting op diep niveau. Liefdevol en zorgzaam. Gebaseerd op de methode van Peter Hess® en de BIM-werkwijze.

 

Een indicatie voor klankbehandelingen en muziekbeleving kunnen zijn:

  • Algehele gespannenheid
  • Onrust
  • Passiviteit
  • Pijn 
  • Vermoeidheid, slaapproblemen
  • Meer prikkels nodig hebben 
  • Minder prikkels nodig hebben
  • Gevoel van welbevinden en geborgenheid missen
  • Moeilijke stoelgang 

Voorafgaande klankbehandelingen kunnen worden ingezet, vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats met een naaste en/of bekende medewerker. Tijdens het intakegesprek bespreken we het doel, contra-indicaties en (schriftelijke) goedkeuring van naasten en arts. Er worden o.a. afspraken gemaakt over dossiervorming, observatie en evaluatie.  en

 

Peter Hess Institut Klangmassagepraktikerin