Deze behandeling is naar verwachting vanaf oktober 2021 weer te boeken. 

Het verliezen van een dierbare is moeilijk. Dat geldt niet alleen voor degene die heengaat maar ook voor de naasten die erbij betrokken zijn. In de laatste fase van het leven kan iemand het moeilijk hebben om het leven langzaamaan los te laten.

Zoals bepaalde muziek ons kan raken, kunnen ook bepaalde klanken ons diep raken, vreugde schenken, troosten, herinneringen oproepen, verstillen. Kristallen klankschalen brengen krachtige pure klanken voort met harmonische boventonen. Een samenspel van klank, trilling en stiltes ondersteunt het proces van loslaten en er kan een weldadige ontspanning ontstaan. Emoties rondom het stervensproces kunnen dan worden losgelaten en er kan een gevoel van rust en acceptatie komen. Op deze manier wordt zacht en respectvol het stervensproces ondersteund. 

De toon van de klankschalen wordt door veel stervenden als een echte verrijking van hun hoog sensibele ervaringswereld gevoeld en beschreven. De zachte tonen van klankschalen kunnen rust, stilte en ontspanning brengen in de geest van degene die heengaat, maar ook in de geest van de andere aanwezigen die afscheid nemen. 

Tijdens een klankconcert vult het samenspel van klank en trilling de ruimte, ondersteunt het proces van kwetsbaarheid en brengt veelal rust.

Ook is er de mogelijkheid om de schalen rond het lichaam te plaatsen en zachtjes aan te slaan. Er ontstaat een “klankbad” van klanken en subtiele trillingen die door lichaam en geest kunnen worden ervaren.

Een klankconcert of klankbad kan voor degene die heengaat een steun zijn, maar ook voor alle betrokkenen kan het een rustgevende ervaring zijn. Zowel tijdens het stervensproces als bij de rouwverwerking.

De stervensbegeleiding met klanken kan bij u thuis en in overleg met de afdeling in het ziekenhuis, hospice of verzorgingstehuis worden aangeboden. Samen kijken we wat nodig en gewenst is. Vraag gerust naar de mogelijkheden, die geheel afgestemd kunnen zijn op de verlangens van de cliënt.