Deze dienst is beschikbaar vanaf januari 2022. Meer informatie volgt.

 

Advies bij Sensorische Informatieverwerkingsproblemen

Bij hoogbegaafdheid (kinderen t/m 12 jaar)

Bij (Z)EMB (kinderen, jongeren en volwassenen)

Bij NAH (kinderen, jongeren en volwassenen)

Bij dementie (in de laatste fase, ‘de verzonken ik’)

 

 

 

Begeleiding & Zorg bij Sensorische Informatieverwerkingsproblemen

 

Uurtarief

Voor zorginstellingen:

€39,- excl. 21% btw. 
Excl. reiskosten per km €0,19 excl. 21% btw.

 

Vanuit PGB (geïndiceerde zorg):

Geïndiceerde zorg is vrijgesteld van btw. (raadpleeg voor meer informatie de Belastingdienst):

Diensten die deel uitmaken van een voorziening ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoals bedoeld in de Wmo 2015, zijn vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt alleen als de diensten worden verleend aan personen van wie vaststaat dat zij ingevolge de Wmo 2015 op die diensten zijn aangewezen. Meer specifiek geldt dat de volgende Wmo diensten zijn vrijgesteld van btw:

• het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de verzorging van de cliënt;

• ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid.

Begeleiding €39,- vrijgesteld van btw.
Excl. reiskosten per km €0,19 (vrijgesteld van btw. indien vergoed door zorgkantoor, Wmo en Jeugdwet).